Przykłady działań edukacyjnych na bazie technologii informacyjnej

a.     Grupa : ś r e d n i o z a a w a n s o w a n a     

1.     Hasło tematyczne : L E  P R I N T E M P S   E ST  A R  R I V E

2.     Cele zajęć :   -  Wzbogacenie słownictwa dotyczącego pór roku

               - Obserwacja mody wiosennej
3.    
Krok po kroku : - Poszukaj na stronie www.youtube.com  plików    muzycznych : LE  PRINTEMPS – MICHEL  FUGAIN  oraz  LE  PRINTEMPS  EST  ARRIVE

                         -  Przesłuchaj oba fragmenty muzyczne i podaj słowa –

                          - klucze tekstów tych piosenek

                          - Zredaguj w ośmiu zdaniach tekst będący opisem widoku,

                            który widzisz za oknem, kiedy wyglądasz przez nie

                            wiosną

                          - Obejrzyj na stronie www.youtube.com fragment pod

                            tytułem  LE  DEFILE  KENZO  PRET  A  PORTER

                            PRINTEMPS – ETE 2008    

                          - Wyraź swe zdanie na temat pokazu / w punktach /                                             

                          - Wejdź na stronę www.bonjourchezdo.com 

                           - Odszukaj dokument LE  TEMPS  QU’IL  FAIT  ET LES

                             SAISONS

                            - Uzupełnij tekst piosenki wpisując słowa w miejsce

                              znaków graficznych

                        

4.       Finał :               Odpowiedz na pytanie: Dlaczego lubisz / nie lubisz

                            wiosny ?       

            

  b.       Grupa :   z a a w a n s o w a n a

        1..  Hasło tematyczne :  B E A U T I F U L   P A R I S

2..Cele zajęć  :  - Spacer po Paryżu z zaznaczeniem historycznych

                         związków francusko –polskich

3.Krok po kroku :  - Poszukaj na stronie www.youtube.com  dokumentu

                              pt. BEAUTIFUL  PARIS

                            - Posłuchaj nagrania piosenki MARIE  LA  POLONAISE

                              i obejrzyj film

                            - opisz atmosferę prezentacji : MAGICZNE MIEJSCA

                              STOLICY FRANCJI

                           - poszukaj na portalu www.językowcy.pl serii zdjęć

                              przedstawiających stolicę Francji i odwiedź te

                              miejsca

                            - odpowiedz na pytanie : Dlaczego Polacy poszukują

                              wątków polskich we francuskiej stolicy

                            - wpisz w wyszukiwarce www.google.fr hasło

                              MARIE LA POLONAISE   i dowiedz się więcej o tej

                              postaci historycznej

4..Finał :                   Wymień znanych Ci Polaków związanych z Francją

                              w epokach minionych i żyjących współcześnie

 c. Grupa    z a a w a n s o w a n a

1.     Hasło tematyczne  :    A  P R O P O S   D U   P O I S S O N   D’ A V R I L

2.     Cele zajęć :        - spotkanie z aktorem Louis de Funes

                            -  odnalezienie elementów komicznych w scenach

                               z filmów z jego udziałem

3.     Krok po kroku : -  odszukaj na www.youtube.com dwa fragmenty pt.

                               POISSON  D’AVRIL / TRAILER / oraz  NI VU,NI

                               CONNU / TRAILER 2 /

                                         - obejrzyj fragmenty i  opowiedz dwie historyjki

                                         - wymień w punktach elementy komiczne scenek

                                           / le visage de l’ acteur, la recherche du vainqueur …/

                                         -  dokończ obie historie

                                         - wpisz w wyszukiwarkę www.google.fr  hasło

                                           POISSON D’ AVRIL ? POURQUOI ?

                                         - przeczytaj rozdział tak zatytułowany

 

          4...Finał :              - odpowiedz na pytanie : Czy 1 kwietnia wymyśliłeś

                                         kiedyś coś niezapomnianego

  d.  Grupa        ś r e d n i o z a a w a n s o w a n a

1.     Hasło tematyczne :   U N E   S U P E R M A D A M E  -

                                    - U N   S U P E R M O N S I E U R

          2..  Cel zajęć :    - wzbogacenie słownictwa opisującego postacie ludzkie

                                      / przymiotniki, czasowniki z przysłówkiem /

3.Krok po kroku : - znajdź na stronie www.youtube.com dokumenty :

                        JACQUES  DUTRONC  L’ARSENE oraz LA FEMME

                         DES  ANNEES  80

                                           -  wysłuchaj tekstów piosenek

                                           - scharakteryzuj super kobietę i super mężczyznę

                                              tych prezentacji

 

4.Finał :            sporządź listy przymiotników i czasowników z przysłów-

                                    kiem  opisujących kobietę / mężczyznę      

 

  e. . Grupa    ś r e d n i o z a a w a n s o w a n a

             1.. Hasło tematyczne : L E S   F E T E S   D E   T O U T E   L’ A N N E E

             2.  Cel zajęć :    zapoznanie z atmosferą dnia świątecznego we Francji

             3.  Krok po kroku :  - skorzystaj z wyszukiwarki www.google.fr

                                                  i znajdź  tekst pt. EDIT  DE  ROUSSILLON

-         przeczytaj artykuł o początku roku we Francji

-         odpowiedz  na pytanie : Jaki dzień rozpoczynał

rok kalendarzowy  we Francji zanim zmieniono

go na dzień 1 stycznia ?

                                              - poszukaj na www.youtube.com tytułu LES BALS

                                                POPULAIRES

                                              - opowiedz, jaka atmosfera towarzyszy świętom tego

                                                typu, jak przedstawione we fragmencie wideo- clipu

4.Finał :                       Odpowiedz na pytanie : Jaki dzień roku   pro-        

                                  ponujesz na dzień rozpoczynający rok  kalendarzo-

                                  wy i uzasadnij wybór

  f.        Grupa   p o c z ą t k u j ą c a  /  ś r e d n i o z a a w a n s o w a n a

1.     Hasło tematyczne : L A   G E N D A R M E R I E   N A T I O N A L E

                                 E N   A C T I O N

2..Cel  zajęć :   zapoznanie z zakresem działania policji drogowej w kilku

                      komediach francuskich

          3..Krok po kroku : poszukaj na www.youtube.com następujących

                                      prezentacji :

                                       LA TACTIQUE DU GENDARME

                                       LOUIS DE FUNES:GENDARME LUDOVIC CRUCHOT

                                       LOUIS DE FUNES:EXTRAITS DU” GENDARME DE

                                                                                                    ST TROPEZ ‘’

                                     - wysłuchaj tekstów prezentowanych fragmentów                                             

                                     - uzupełnij podane zdania na podstawie wzorca głosowego

                                       z wysłuchanych nagrań :

                   Ici, nous avons beaucoup ……. / a faire /

                   Le gendarme c’ est l’ ordre et l’ ordre c’ est toujour ….  /impopulaire /

                   Bande de petits voyoux,vous allez …….  / me payer cher /

                  Six mois de suspension, je pense que … / tout le monde est d’accord /

                  Le gendarme c’ est quelqu’ un de …. / tout habille et avec un uniforme /    

                  Nous attaquons l’ ennemi …… / de toute part /

                  La tactique c ’est d’ etre toujours la quand …. /on ne l’attend pas /

                  Il faut avoir de tres bons pieds mais …… / ce n’ est pas tout /            

 

 

              4.Finał :           - zaznacz, która z podanych czynności należy do zakresu

                          działalności policji drogowej :

a.        rechercher les animaux /chiens-chats-chevaux /perdus

b.        executer les contraventions

c.         courir apres les voleurs

d.         demander aux passants

e.        s’integrer aux habitants du pays

f.          reutiliser la tactique dans la pratique

  g.  Grupa   p o c z ą t k u j ą c a

              1. Hasło tematyczne : B O N J O U R , C A T H E D R A L E 

                                      N O T R E – D A M E   D E   P A R I S  

2.     Cel zajęć : odbycie wycieczki krajoznawczej, poznanie budowli

                  królującej na wysepce Cite

3.     Krok po kroku : -wyszukaj na www.youtube.com tytułów    LE  TEMPS

                             DES  CATHEDRALES  oraz PIPE ORGAN NOTRE

                             DAME CATHEDRAL PARIS   VIERNE CLAIR DE           

                             LUNE

-         wysłuchaj obu fragmentów muzyczno-wizualnych

-         zaznacz odpowiedzi prawdziwe na kwestionariuszu testowym

*    trois portails se ressemblent beaucoup

*    il y beaucoup de lumiere la-dedans

*    devant la cathedrale il y a encore des siecles

      a venir

*    l’homme a voulu ecrire l’histoire dans le verre

     et dans la pierre

*   avec les cathedrales le monde est entre dans

     le nouveau millenaire

*   a cause des barbares la fin de ce monde est

    prevue pour l’an trois-mille

            4. Finał :           - podaj odpowiednią formę przymiotników określających

                                       podane rzeczowniki :

                                      cathedrale : beau – belle

                                      portail : grand – grande

                                      rosace : rond – ronde

                                      tours : hauts – hautes

                                      atmosphere : festif – festive

                                      debut du siècle : merveilleux - merveilleuse

                                      panorama : audacieux - audacieuse

                                      Paris : silencieux – silencieuse                              

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja